مقالات

سپر دار واوی مرکبات

سپر دار واوی مرکبات

Lepidosaphes  beckii Newman

Syns.Lepidosaphes  pinnaeformis  Bouche  et  Lion,Mytilococcus  beckii  Seen.,

Mytilaspis  fulva  Targioni,Mytilaspis  citricola  Pack.,Cornuaspis  beckii  Newman

Diaspididae,Hom.

Eng.Oyster_shell  scale

احتمال می‌رود که سپردار واوی مرکبات در سال ۱۳۱۶ همراه با نهالهای مرکبات از فلسطین به ایران وارد شده باشد و اولین بار در سال ۱۳۲۳ در باغ مرکبات کاخ رامسر توسط دواچی مشاهده گردیده است. در ایران این سپردار تنها روی درختان مرکبات و بعضی از درختان جنگلی مشاهده شده است. سپردار واوی برگ،میو، شاخه های جوان و حتی شاخه ها مسن تنه درختان مرکبات را مورد حمله قرارداده، باعث خشک شدن شدید برگ ها و شاخه های جوان می شود، به طوری که قسمت آفت زده درخت منظره سوختگی از حرارت آتش را پیدا میکند.

کنترل بیولوژیک سپردار واوی مرکبات

شدت حمله این آفت در قسمتهای داخلی و سایه دار درخت بیشتر و اغلب روی میوه ها یک ورقه از سپردار پوشیده شده است. سپردار واوی مرکبات در شمال ایران از رودسر تا چالوس به شدت انتشار دارد و اخیراً به بابل و رامسر هم سرایت کرده است. سپر ماده کامل به شکل حرف(و) وارونه و در عین حال کم و بیش خمیده است. رنگ سپر قهوه ای کم و بیش تیره و طول آن به۲-۳ میلی متر و عرض به یک میلیمتر میرسد. جلدهای پورگی اول و دوم در راس سپر قرار گرفته و رنگشان زرد مایل به قهوه‌ای است.

مورفولوژی سپردار واوی مرکبات

بدن حشره کامل نیز در راس باریک و رنگ آن سفید کرمی است. تخم ها بیضی شکل و رنگ شان سفید مرواریدی است و به طور نامنظمی در زیر قسمت انتهایی سپر دیده می شود. طول تخمها در حدود یک چهارم میلیمتر می باشد. سپر نر خیلی کوچکتر و در حدود نصف طول سپر ماده،باریکتر، راست و رنگ آن قهوه ای تیره می باشد. سپر نر فقط دارای یک سپر لارویی است.

خسارت سپردار واوی مرکبات

سپردار واوی مرکبات زمستان را اغلب به صورت تخم و یا ماده های کامل می گذراند. تخم ها در اواخر بهار باز شده و پوره های آفت در قسمتهای مختلف گیاه میزبان پراکنده می شوند. هر حشره ماده معمولاً۴۰_۷۰عدد و حداکثرتا ۳۰۰عدد تخم می گذارد. سپردار واوی مرکبات در شرایط شمال۲_۳نسل در سال دارد. پوره های نسل اول اواخر خرداد، پوره های نسل دوم از اواخر مرداد و اوایل شهریور و در بعضی سالها پوره های نسل سوم در اواخر آبان ماه از تخم خارج و ظاهر می شوند. دوره ها خیلی ریز و به رنگ زرد بوده و به محض آن که محل مناسبی برای تغذیه پیدا کردند با خرطوم از شیره تغذیه کرده و پاهای آنها قطع می شود.

سبزکاوشان- آموزش کشاورزی

بهترین موقع سمپاشی علیه این سپر دار از اواسط بهار به بعد و هنگامی است که حداقل ۵۰ الی ۶۰ درصد پوره ها خارج شده باشند. برای سمپاشی نیز می توان از سموم فسفره استفاده کرد. در منابع خارجی دشمنان طبیعی متعددی برای این سپر دار ذکر شده است، که ممکن است برخی از آنها و یا گونه های دیگری نیز در شمال ایران فعالیت داشته باشند. این دشمنان شامل چند گونه کفشدوزک به اسامی علمی:Chilocorus  stigma  lophanthae,  Scymnus  marginicollis,  Lindorusوتریپس های شکاری مانندAleurothrips  faciapennisوبالتوریChrysopa  lateralis و چندین گونه کنه شکاری ازشکارگرهای این سپردار هستند.زنبور های پارازیت آن نیز عبارتند از:Aphytis  lepidosaphes  Aspidiotiphagus  citrinus,  prospaltella  aurantii,  Aspidiotiphagus  lounsburyi.