مقالات

آبیاری درختان به روش تشتکی

چگونه گیاهان را آبیاری کنیم که بازدهی و نتیجه  بهتری از کارمان داشته باشیم ؟

توجه به ریشه گیاه بسیار حائزاهمیت است زیرا ریشه آب و مواد مغزی را از خاک جذب می کند و همچنین  آبرسانی به گل و برگ گیاه را انجام می دهد و سلامت گیاه را بر عهده دارد. آبرسانی به گیاهان بنابر عواملی از قبیل فصل ، نوع خاک، نوع کود و تاثیرات آب و هوایی متفاوت است. همچنین در فصول بارانی گیاه از طریق باران آبیاری می شوند. آب بیش از حد می تواند بسته به نوع گیاه به گیاه آسیب برساند برای چمن ها و این قبیل گیاهان که ریشه های آنان به 6 اینچ در خاک می رسد  و برای درختچه ها و درختان به 12 اینچ در خاک می رسد که آبیاری آنان متفاوت است.

برای آبیاری تشتکی دور هر درخت را یک چاله به عمق 30 سانتیمتر و شعاع 75 سانتیمتر ایجاد می کنیم. البته بسته به سن و سال درخت میزان عمق 15 تا 30 سانتیمتر و شعاع بین 40 تا 75 سانتیمتر تعیین می شود.  آبیاری بهتر است در صبح زود و اوایل شب صورت گیرد تا توسط نور خورشید آب کمتر تبخیر شود و هم رطوبت بیشتری روی گیاه باقی بماند.

آب به تنه درخت برخورد نمی کند :

آب در سایه انداز درخت در یک مسیر دایره‌ای به همان عرض طی شده و به طرف درخت بعدی راه می‌یابد

در خارج از سایه‌انداز درخت به هر روش ممکن از نفوذ آب جلوگیری می‌شود

شرایط برای رشد علف‌های هرز کمتر فراهم خواهد شد بیشترین ذخیره آبی در ناحیه ریشه را فراهم می کند .