مقالات

کنه قرمز پا کوتاه انار

کنه قرمز پا کوتاه انار

Tenuipalpus   punicae  pritch   &Baker

.Tenuipalpidae,Acar

کنه قرمز انار در ایران درسال ۱۳۵۲ توسط سپاسگزاریان تحت نام علمیTenuipalpus  granati  Sayed گزارش شده است اما بر اساس تحقیقات خسروشاهی در سال ۱۳۶۳ نام علمی این کنه در ایرانTenuipalpus  punicaeبوده وTenuipalpusروی مو فعالیت دارد. کنه قرمز انار یکی از آفات مهم انار و همچنین انجیر و پسته بوده که در تمام کشور انتشار دارد. این کنه روی برگهای به خصوص در سطح زیرین و فعالیت داشته و آنها را به ظاهر نقره ای و سپس زنگ زده می نماید. خسارت این کنه روی میوه نیز باعث ترک خوردن پوست میگردد. این آفت تک میزبانه بوده و فقط روی انار فعالیت دارد.

0019449

اندازه این کنه متغیر و به طور خلاصه طول بدن کنه ماده ۲۹۰ میکرون و عرض آن در عریض ترین قسمت ۱۷۸ میکرون و در مورد کنه نربه ترتیب ۲۱۹ و ۱۴۴ میکرون است. کنه بالغ معمولاً به رنگ نارنجی روشن تا قرمز و پس از بلوغ و تغذیه لکه های سیاه رنگ جانبی در بدن آن به وجود می‌آید. این کنه زمستان را به صورت کنه ماده بالغ در زیر پوست و شکاف‌های تنه و ساقه‌های انار گذرانده و در بهار زمانی که حرارت محیط به طور متوسط به ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد شروع به فعالیت می نماید. تداخل نسل های مختلف در این کنه وجود دارد و سه نسل پی در پی در یک زمان مشاهده شده است. در این کنه تولید مثل به طریقه بکرزایی نیز انجام می‌گیرد که در آن صورت نسل حاصله از آن را کلاً افراد ماده تشکیل می دهند. در موقع طغیان آفت و لزوم سمپاشی می‌توان از کنه کش کلتان و یا آسکو به ترتیب به نسبت های ۲و۵در هزار استفاده نمود.