مقالات

ملخ آسیائی

ملخ آسیائی

Locusta migratoria L

Acrididae, Orth

ملخ آسیائی که به نام ملخ اروپائی (European locust) نیز گفته می شود، دارای زیرگونه های متفاوتی می باشد که در اروپا و سایر کشورهای جهان به صورت فاز مهاجر باعث خسارت می گردد، اما در کشورهای مدیترانه ای فقط فاز انفرادی آن شناخته شده است. فاز مهاجر این ملخ به ن ام migratoria migratoria .او فاز انفرادی آن migratoria danica .انامیده می شود (1962 ,Rivnay). اولین گزارش حمله ملخ آسیایی به ایران، مربوط به تابستان سال ۱۳۲۵ بوده که ملخ مزبور از خاک روسیه به نواحی شمال غربی دریای مازندران هجوم آورده و از آنجا به آستارا تا اردبیل و از طرف پائین نیز تا بندر انزلی پیشروی نموده است.

مشخصات ملخ آسیائی در فاز مهاجری با فاز انفرادی آن متفاوت بوده و مشخصات فاز مهاجری آن که در ایران وجود دارد به شرح زیر می باشد: حشره ماده ۵۲ – ۵۵ میلیمتر و نر آن به طول ۴۰-۵۰ میلیمتر می باشد. بال ماده ۴۶-۵۶ میلیمتر و بال نر ۴۲-۵۴ میلیمتر طول دارد. رنگ عمومی بدن ملخ مزبور خاکستری متمایل به سبز است. هنگامی که ملخ ها به سن بلوغ جنسی یعنی موقع تخمریزی برسند نرها زرد شفاف و ماده ها مایل به قهوه ای هستند. شاخکها باریک و نخوش و نسبتا طویل است و برابر مجموع سر و سینه می باشد. نیمرخ سر قائم و پیشانی محدب است. آرواره ها و پالپ های دهان آبی مایل به سیاه می باشد. پشت سینه اول را اگر از پهلو نگاه کنند کاملا مستقیم است. بالهای روئی دارای عده بسیاری لکه های کوچک به رنگ قهوه ای است و بالهای زیری شفاف و کمی زرد یا مایل به زرد است. طول رانهای عقبی از نصف طول بالهای روئی کمتر است و قاعده آن در طرف داخلی آبی مایل به سیاه می باشد. این ملخ دارای ۵ سن پورگی است، که رنگ آنها در سنین اول و دوم سياه و سایر سنین قهوه ای می باشند.

کپسول تخم خمیده غیر منظم و طویل است گاهی کپسول قوسی شکل و ندرتا مستقیم می باشد. جدار خارجی آن نازک و قهوه ای رنگ است و از مایعی که ملخ ماده ترشح می کند تشکیل یافته است. قسمت بالای کپسول به اندازه یک پنجم تا یک چهارم طول کپسول نیز از همین مایع پر شده است. در هر کپسول ۵۰-۱۰۰ عدد تخم بطور منظم و در ردیفهای چهار عددی قرار گرفته و تخمها نیز به وسیله همین مایع بهم چسبیده اند. طول تمام کپسول ۵۵-۷۵ میلیمتر و طول هر تخم حدود ۷ و عرض ۲ میلیمتر است. پوره ها به رنگ های مختلف سبز، قرمز، زرد یا سیاه می باشند(دواچی، ۱۳۳۳). مهمترین مرکز نشوونمای ملخ آسیائی، نیزارهای جنوب روسیه و اطراف دریاچه ها و رودخانه های مجاور بحر خزر که در خاک شوروی قرار دارد و همچنین اطراف دریاچه های شمالی چین می باشد. بهمین جهت فاز مهاجری این ملخ ممکن است، نواحی شمال و شمال غربی ایران را مورد حمله قرار دهد. این ملخ بندرت ممکن است به ایران حمله نماید و خسارت آن نیز قابل ملاحظه نمی باشد.

ملخ آسیائی زمستان را به صورت تخم بسر می برد. تخمها در بهار باز می شود و پورهها برحسب آب وهوای منطقه بتدریج ظاهر و ممکن است ظهور آنها تا چند هفته به طول انجامد، دوره پورگی ملخ آسیائی ۴۰-۴۵ روز است و در این مدت پوره ها از گیاهان خانواده گندمیان، مخصوصا نی و جگن تغذیه می نمایند. حشره کامل این ملخ احتیاج مبرمی به آب دارد، بدین جهت علاوه بر گیاهان فوق الذکر، ممکن است کم و بیش از هر نوع گیاه دیگری حتی برگ درختان (فقط برای بدست آوردن آب) تغذیه کند. روی همین اصل گاهی به مزارع یونجه و کنف و غیره نیز حمله می نماید. ملخ آسیائی دیرتر از ملخ مراکشی جفتگیری و تخمریزی می کند. تخمریزی نیز بیشتر در کنار نهرها و اطراف آب انجام می گیرد، به طوریکه ممکن است در بهار مدتی کپسول ها زیر آب بمانند. ملخ آسیائی مانند ملخ مراکشی سالیانه فقط یک نسل دارد(دواچی، ۱۳۳۳). چون هجوم ملخ آسیائی خیلی بندرت در ایران انجام می گیرد، بدین سبب تاکنون احتیاج به مبارزه پیدا نکرده است و چنانچه ضرورت پیدا کند، مانند سایر ملخها می توان عمل کرد.