مقالات

شته گالزای سیبی نارون

شته گالزای سیبی نارون

Eriosoma lanuginosum Hartig

Syn. Schizoneura lanuginosum Hart

Pemphigidae, Hom

شته گالزای سیبی نارون که به انگلیسی Pear root aphid گفته می شود، در ایران ابتدا در سال ۱۳۴۰ توسط فرحبخش گزارش شده است. درختان میزبان این شته نارون وگلابی بوده و آفت در استانهای شمالی و مرکزی کشور انتشار دارد و اهمیت اقتصادی آن زیاد می باشد. این شته هولوسیکلیک و هتروسیوس می باشد.

درخت نارون در واقع میزبان اولیه آن بوده و میزبان دومش گلابی است و شته بطور متناوب روی این دو نوع درخت فعالیت دارد. در نارون روی برگهای انتهائی ایجاد گال هائی می کند و در مورد گلابی شته روی طوقه و یا ریشه بسر می برد. شته مؤسس در بهار از تخم خارج شده و بطرف جوانه درختان نارون که در حال باز شدن است حرکت می کند سپس از شیره آن تغذیه نموده و بالاخره جوانه را به یک گال قرمز رنگ مودار تبدیل می کند و در داخل گال نیز شته های زنده زای بدون بال وجود دارد که با پاره کردن گال می توان آنها را مشاهده نمود.

در بهار شته های بالدار ظاهر شده و بطرف درختان گلابی مهاجرت کرده و در آنجا روی ریشه درختان گلابی، به صورت زندزا و بی بال نسلهائی می گذراند و از ریشه تغذیه می کنند. سپس در پائیز شته های بالدار حاصله از روی ریشه گلابی بطرف درختان نارون مجددا برگشته و در آنجا افراد نر و ماده ظاهر شده و در آنجا شته ماده پس از جفتگیری روی تنه درختان نارون تخمریزی کرده و زندگی زمستانه شته بدین ترتیب می گذرد (1968 ,Browne).