مقالات

شته سبز مرکبات

شته سبز مرکبات

.Aphis  Spiraecola  patch

.Aphididae, Hom

شته سبز مرکبات که به نام شته اسپیره نیز گفته می شود، یکی از آفات مهم مرکبات در نقاط مختلف جهان می باشد. مهمترین آثار خسارت این آفت پیچیدگی برگ در سر شاخه های جوان و برگ‌های تازه رشد کرده می باشد. شته ها معمولاً در سطح زیرین برگ مشاهده می‌شوند. برگهای آلوده حالت شاداب و چرب خود را از دست می دهند و شاخه های آلوده نیز اغلب کوتاه و پیچیده می‌شوند. درختان جوان از این آفت خسارت شدید می‌بینند و رشد آنها به شدت متوقف می شود.

این آفت وقتی با تراکم زیاد باشد باعث ریزش گل و میوه های کوچک می گردد. به علاوه باعث تغییر شکل در میوه هایی که روی درخت باقی می مانند می گردد. این حشره گرچه دو میزبانه است ولی حالات جنسی آن به ندرت دیده می شود لیکن در مواردی، تخم این آفت روی درختچه  زینتی اسپیرهSpiraea مشاهده گردیده است. در شرایط آب و هوایی نواحی مرکبات خیز، این آفت در تمام مدت سال به حالت غیر جنسی روی مرکبات مشاهده می شود.

حشره کامل معمولاً کوچک، به طول ۸/۱ میلی متر به رنگ سبز روشن و همرنگ برگهای سبز جوان مرکبات است. در حشرات ماده بالدار پشت سینه قهوه ای تیره یا سیاه است ولی شکم سبز رنگ است. در این حشره فرق سر در بین دو شاخک نسبتاً صاف و از گونه های مشابه به خوبی متمایز است. به علاوه شکل سانسوریل ها روی بند سوم شاخک کاملاً مشخص است در این گونه کورنیکول بلند، مخروطی و زائد دم نسبتاً بلند و مودار است. این حشره شباهت زیادی به شته سبز سیب دارد. به طوری که عده‌ای آن را نژاد بیولوژیک گونه اخیر می‌دانند.