مقالات

بذر های حبه ای و پوشش دار

حبه ای کردن بذرها شامل اضافه نمودن لایه ای از مواد شبیه به رس، همراه با ترکیبات چسبناک به دور بذرهای کوچک یا بذرهایی با شکل نامنظم مانند: فلفل، گوجه فرنگی، کرفس، کاهو، بگونیا، اطلسی، لیسیانتوس و ابری نقره ای می باشد.

اولین آبیاری پس از کاشت بذر حبه ای شده باعث شکستن حبه می شود. بسته به میزان کاربرد آب در اولین روزها، حبه ممکن است به طور جزیی یا کامل بشکند.

بذرهای حبه ای شرکت های مختلف، شبیه به هم عمل نمی کنند. برای آزمایش اینکه چگونه یک حبه می شکند کافی است که چند دانه بذر را درون یک لیوان آب بیندازید و نحوه ذوب شدن حبه اطراف بذر را ببینید. برخی از حبه ها از هم باز می شوند، برخی در اثر تولید اکسیژن می ترکند، برخی ذوب می شوند و برخی اصلاً ذوب نمی شوند. برای بهترین جوانه زنی بذرهای حبه ای باید رطوبت را برای مراحل رویشی به طور یکنواخت تامین نمود. بذر به محض خشک شدن حبه ها می میرد.از سوی دیگر اگر رطوبت به کار رفته برای شستن مواد تشکیل دهنده حبه بیش از حد باشد بذر خفه می شود.

بذر های پوشش دار بر خلاف بذرهای معمولی ، پوشش خود را پس از آبیاری از دست نمی دهند.رنگ پوشش در بستر انتشار می یابد اما خود پوشش حل نمی شود.از آنجایی که این پوشش مشکلی برای جوانه زنی بذر ایجاد نمی کند، نیازی به شستن آن نیست.

مزیت استفاده از بذرهای پوشش دار و حبه ای شده در کاشت دقیق تر و راحت تر آنهاست نه جوانه زنی آنها، معمولاً پوشش دار یا حبه ای کردن بذرها سرعت جوانه زنی را به اندازه یک روز کاهش می دهد.با این حال، بیشترشرکت های بذر از بذر های پاک شده یا پیش جوانه زده پوشش دار یا حبه ای استفاده می کنند. تا بر این تاخیر فائق آمده و بالاترین جوانه زنی و یکنواخی ممکن را داشته باشند.

منبع :
کتاب راهنمای تولید نشاء – نوشته دکتر راجر استایر – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.