گوگرد سوپر طلایی معدن زرکوه

    معرفی گوگرد سوپر طلایی معدن            زرکوه

گوگرد معدنی که از رسوبات باکتری و از بقایای جلبک ها و انواع موجودات دریایی تشکیل شده اند و هنگام مصرف هیچ گونه نیازی به استفاده از باکتری تیوباسیلوس ندارند. گوگرد کاملا ارگانیک و طبیعی بوده و غیر شیمیایی می باشد. این گوگرد علاوه بر گوگرد عنصری دارای 8 % گوگرد محلول نیز می باشد و به صورت کاملاً طبیعی و ارگانیک دارای مواد آلی ارگانیک نیز می باشد.

چرا گوگرد معدن زرکوه را مصرف نماییم؟

۱) چون گوگرد معدن زرکوه از وزارت جهاد کشاورزی و از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گواهینامه ثبت مواد کودی به شماره ۸۵۳۶/۲۴۳ را اخذ نموده است.

۲) چون گوگرد معدن زرکوه بنا به دلیل ارگانیک بودن و غیر شیمیایی بودن عناصر و مواد همراهش مجوز عضویت در انجمن ارگانیک ایران بشماره BC140417085P01را کسب نموده است.

۳) چون به دلیل ارگانیک بودن عناصر و مواد همراهش موفق به کسب لگو و علامت انجمن ارگانیک ایران بشماره …… نایل شده است.

۴) چون گوگرد معدن زرکوه به دلیل ارگانیک بودن عناصر و مواد همراهش و نیز استاندارد بودن روند و روش مربوط به استخراج، فرآوری، بسته بندی، نوع بسته بندی و مهمتر اینکه به دلیل ترکیب و مخلوط ننمودن مواد و عناصر شیمیایی به گوگرد معدن زرکوه از نظام تایید صلاحیت ایران، مطابق با قوانین مربوط به استاندارد ملی ایران INSO 11000:

گواهینامه بشماره BC-COM10151
به شماره ثبت BC140417085P01
را تحت عنوان:
گواهینامه مدیریت ارگانیک
گواهینامه ملی استاندارد ایران
گواهینامه فروش گوگرد معدن زرکوه به عنوان نهاده کشاورزی مجاز برای کشاورزی ارگانیک را اخذ نماید.

۵) چون گوگرد معدن زرکوه محصول ما درخت زرد آلوی آفت زده و آسیب دیده موجود در محوطه موسسه تحقیقات خاک و آب کشور را نجات داده و باعث رشد چشمگیر آن نیز گردیده است.

۶) چون گوگرد معدن زرکوه محصول ما کشنده، دورکننده و دفع کننده آفات، قارچ‌ها، انگل‌ها، لاروها و حشرات می‌باشد. اما کلیه گوگردهای موجود در بازار با هر نام و مشخصه ای که هستند، بعضی از آنها فقط دور کننده آفات هستند و لا غیر.

۷) چون گوگرد معدن زرکوه محصول سوپر طلائی معدن زرکوه را میتوان به همراه آب، آبیاری بصورت قطره ای (قطره چکان)، بارانی و غرق آبی به مقدار ۸۰۰ هشتصد کیلوگرم در هکتار در یک دوره کاشت، داشت و برداشت برای انواع کشت زرع و گلخانه و همچنین، به مقدار ۱۰ ده کیلوگرم برای هر نوع درخت در طول ۱۲ ماه یک دوره کامل داشت و برداشت محاسبه نموده به روش کود آبیاری به منظور، تقویت، اصلاح و ضدعفونی، خاک‌های شور و قلیائی، قارچ کشی، آفت کشی، انگل کشی، دفع کرم ریشه، دفع گموز، دفع نماتد استفاده نمود.

۸) چون گوگرد معدن زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک روی ریشه درختان نیمه خشک و در حال خشک شدن، مشکل آنها را برطرف، آنها را مجددا زنده نموده و به آنها زندگی دوباره می بخشد.

۹) چون گوگرد معدن زرکوه از رسوبات باکتری فعال تشکیل گردیده است.

۱۰) چون گوگرد معدن زرکوه توسط آتشفشان از سفره های نفتی زیر سطح زمین به روی سطح زمین نیامده است.

۱۱) چون گوگرد معدن زرکوه قطب مولکولی اش از نفت، پسماند نفت و ضایعات نفت و سفره های نفتی نیست.

۱۲) چون گوگرد معدن زرکوه به راحتی و بدون افزودنی در آب مخلوط میگردد.

۱۳) چون گوگرد معدن زرکوه بدون افزودنی مانند پودر شده، آجر ضایعاتی کوره های آجرپزی؟! بنتونیت ؟! اسید کلریدریک (HCL) و … قابلیت محلول پاشی دارد.

۱۴) چون گوگرد معدن زرکوه با هر بار محلول پاشی به نسبت ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب، آن هم با روش صحیح درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای را تا ۴۰ روز پاک و بدون آفت حفظ مینماید.

۱۵) چون گوگرد معدن زرکوه محصولات ما بدون افزودنی قابلیت گرده پاشی داشته و بر روی درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای ماندگاری دارد.

۱۶) چون گوگرد معدن زرکوه پس از محلول پاشی طی هر مرحله آبیاری و تبخیر آب سطحی کرتها و زمینها مجددا فعال شده آفتها و قارچهای احتمالی که دوباره حمله نموده اند را از بین میبرد.

۱۷) چون گوگرد معدن زرکوه کل آفات از جمله: آفت پسیل پسته، کنه، سن، شته، کرم گلوگاه انار و غوزه و غیره را برطرف مینماید.

۱۸) چون گوگرد معدن زرکوه قارچ و بیماری‌های قارچی مانند گمُوز، نِماتُد، شانکر و غیره را برطرف میکند.

۱۹) چون گوگرد معدن زرکوه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در تیر ماه بدون ایجاد سوزندگی و عارضه بر روی محصولات، برگ و سرشاخه قابلیت محلول پاشی دارد.

۲۰) چون گوگرد معدن زرکوه به منظور آزمایش با دوز مصرفی ۲۰۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب هم محلول پاشی شده اما خوشبختانه ایجاد عارضه و سوزندگی بر روی محصولات، جوانه های بارآور سال بعد، برگها، شاخه ها و سرشاخه ها ایجاد ننموده است.

۲۱) چون گوگرد معدن زرکوه دارای، مواد آلی ارگانیک (ORGANIK MATTE) یا OM میباشد.

۲۲) چون گوگرد معدن زرکوه دارای کلسیم (Ca) محلول و قابل جذب و اکسید کلسیم (CaO) میباشد.

۲۳) چون گوگرد معدن زرکوه دارای گوگرد محلول (SO3) میباشد.

۲۴) چون گوگرد معدنی ما، دارای سولفات گوگرد (SO4) میباشد.

۲۵) چون گوگرد معدن زرکوه دارای عنصر گوگرد (S) از نوع رسوبات باکتری میباشد.

۲۶) چون گوگرد معدن زرکوه دارای منگنز (Mn) قابل جذب میباشد.

۲۷) چون گوگرد معدنی زرکوه دارای منیزیم (Mg) قابل جذب میباشد.

۲۸) چون گوگرد معدن زرکوه دارای فسفر (Ph) قابل جذب میباشد.

۲۹) چون گوگرد معدن زرکوه دارای آهن (Fe) قابل جذب میباشد.

۳۰) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مصرف به مقدار کافی طی ۱۲ روز خاک‌های شور و قلیائی را به خاک اسیدی تبدیل مینماید.

۳۱) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مصرف با آب آبیاری طی مدت ۲ ساعت شوری، ای، سی و بیکربنات آب را پایین می آورد.

۳۲) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مخلوط شدن با کودهای حیوانی به نسبت ۱۰% الی ۲۰% وزنی همراه با ۲۰% رطوبت طی مدت فقط ۱۴ روز شوری، قارچ، انگل، آفت، لارو، آلودگی، ادرار، گاز آمونیاک را برطرف و کود حیوانی را کاملا فرآوری و ریز مغذیهای آن را آزاد و قابل مصرف می نماید.

۳۳) چون گوگرد زرکوه ۴۰ و ۷۰ کیلومتر در دل کویر شوره زار استان واقع نشده در نتیجه نمک و سدیم به همراه ندارد لذا وقتی مرطوب میشود بوی ترش و تعفن نمیدهد.

۳۴) چون گوگرد معدنی زرکوه وقتی مقدار ۵ لیتر آب در حال جوش را وسط ۱۰ کیلوگرم پودر آن بریزید بعد از گذشت ۱۴ روز در اطراف آن شوره و یا سولفات سدیم یا همان نمک بصورت پودر سفید رنگ مشاهده نمیکنید.

۳۵) چون گوگرد معدن زرکوه محصول ما نمک به همراه ندارد به همین دلیل به شوری خاک، آب و کودهای حیوانی اضافه نمیکند در نتیجه درختان را نمیخشکاند.

۳۶) چون گوگرد معدن زرکوه ۱۰ روز پس از ترکیب شدن با خاک، در خاک تجزیه میگردد اثرات واکنشهای منحصر به فرد خود را در خاک عملی مینماید.

۳۷) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک و پس از آبیاری و تابش نور آفتاب تبدیل به سولفوریک طبیعی میگردد و بافت خاک را باز و حرکت ریشه ها را آسان مینماید.

۳۸) چون گوگرد معدن زرکوه پس از مخلوط شدن با خاک توسط واکنشهای خود بافت خاک را باز نموده باعث حرکت و پیشروی ریشه ها میگردد لذا شرایط رشد و افزایش محصولات را نیز سبب میشود.

۳۹) چون گوگرد معدن زرکوه باعث افزایش تولید، کیفیت محصولات باغات و طعم میوه ها و محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای میگردد.

۴۰) چون گوگرد معدن زرکوه محصول ما، طی فقط ۲ هفته ضعف و زرد برگی درختان را برطرف مینماید.

۴۱) چون گوگرد معدنی زرکوه در رشد جوانه های بارده سال بعد تاثیر بسزائی دارد.

۴۲) چون گوگرد ما، از طریق سرشاخه، شاخه و برگ قابل جذب میباشد.

۴۳) چون گوگرد معدنی زرکوه پس از محلول پاشی با پوشش مناسبی که بر روی محصولات و میوه ها ایجاد مینماید مانع آفتاب سوختگی محصولات و میوه ها میگردد.

۴۴) چون گوگرد معدنی زرکوه طی ۴ چهار سال توزیع و مصرف در بخش باغات، کشاورزی، زراعت و گلخانه ها هیچگونه معترض و ناراضی “واقعی” نداشته و ندارد.

۴۵) چون گوگرد معدن زرکوه حاشیه سوزی برگها را برطرف میکند.

۴۶) چون گوگرد معدنی زرکوه مانع سرخشکیدگی سرشاخه ها و شاخه های درختان گشته و نیز مانع حاشیه سوزی برگ درختان میگردد.

۴۷) چون گوگرد معدن زرکوه محصولات ما باعث رشد رویشی و زایشی درختان، محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای میگردد.

۴۸) چون گوگرد معدن زرکوه رطوبت موجود در خاک را حفظ مینماید.

۴۹) چون گوگرد معدن زرکوه باعث پرکردن مغزها میگردد.

۵۰) چون مانع کشمشی شدن و همچنین پوچ شدن پسته ها میگردد.

۵۱) چون گوگرد معدن زرکوه جذب غذا توسط ریشه ها را آسان مینماید.
۵۲) چون گوگرد معدن زرکوه ریز مغذیهای موجود در خاک و کودهای حیوانی را آزاد مینماید.

۵۳) چون گوگرد معدن زرکوه باعث گرم نگه داشتن ریشه ها در فصل زمستان میگردد، به همین علت مانع سرمازدگی ریشه ها در زمستان میشود.

۵۴) چون گوگرد معدن زرکوه از خزان زود رس و ریزش زود هنگام برگ درختان جلوگیری مینماید.

۵۵) چون محصول ما مانع ریزش زود هنگام محصولات میگردد.

۵۶) چون گوگرد معدن زرکوه سفیدک انگور، کرم و قارچ ریشه انگور را ۶ روزه برطرف مینماید.

۵۷) چون برای خشک کردن، ضد عفونی، آفت کشی، حشره کشی و رفع آلودگی محل نگهداری دام و طیور بسیار مفید، ثمربخش و موثر واقع گردیده است.

۵۸) چون گوگرد معدن زرکوه برای دفع آفات و قارچهای آسیب رسان در جالیزها و صیفی جات از واکنش بسیار چشمگیری برخوردار است.

۵۹) چون گوگرد معدن زرکوه برای دفع کنه زعفران بسیار موفق عمل نموده است بطوریکه نظر اکثر زعفران کاران را به خود جلب نموده است.

۶۰) چون گوگرد معدن زرکوه از حدود ۳ سه سال گذشته تا به حال میوه و محصولات ارگانیک و کاملا طبیعی تحویل جامعه مصرف داده و میدهد (غیر سرطانی).

۶۱) چون گوگرد معدن زرکوه تقریبا به جای هر نوع سم مضر سرطانزا با کلیه آفات، قارچها و بیماریهای قارچی مبارزه جانانه نموده است (بصورت کاملا ارگانیک و طبیعی).

۶۲) چون گوگرد معدن زرکوه تقریبا به جای هر نوع کود شیمیائی غیر
طبیعی و بر هم زننده نظام طبیعت خداوندی بصورت کاملا طبیعی و بدون افزودنی های شیمیائی و مضر عملکرد ارزشمندی را ارائه داده است.

۶۳) چون گوگرد معدن زرکوه به راحتی و طی گذشت ۱۸ روز پس از افزودن به خاک بیماری نماتد خاک گلخانه ها، باغات، زمین‌های کشاورزی و زراعی را برطرف می‌نماید.

گوگرد به عنوان عنصر حیاتی برای گیاهان

همان طور که می دانیم گوگرد چهارمین عنصر ضروری بعد از ازت، فسفر و پتاسیم بوده و با نام اختصاری (S) می باشد که در گیاهان دارای اهمیت است. نیاز به عنصر گوگرد بیشتر از حتی عنصر فسفر می باشد. گوگرد در ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین در گیاهان نقش مهمی دارد. گوگرد برای تشکیل شدن کلروفیل در گیاهان حیاتی است.

در ساختمان ویتامین های گیاهی و آنزیم ها نقش مهمی دارد. گوگرد به مبزان کم توسط گیاهان تامین می شود و باید حتما به صورت کود مانند کودهای سولفاته استفاده شود. نیاز برخی گیاهان به گوگرد بیشتر و برخی نیز کمتر است.

برای اینکه عنصر گوگرد برای مصرف آماده شود باید تحت تاثیر میکروارگانیسم های خاک اکسید و احیا شود . به یون سولفات تبدیل شود تا بتواند مورد استفاده گیاهان قرار گیرد. همچنین وقتی گوگرد را به خاک اضافه می کنیم علاوه بر اینکه تامین کننده نیاز غذایی در گیاهان است، اثر اصلاحی نیز در خاک ایجاد می کند و باعث کاهش PH خاک می شود.

باید به این نکته توجه شود که گوگرد مناسب برای باغات پسته حتما باید بدون عنصرهای سنگین مثل سرب و کادمیوم و سدیم و آلومینیوم و… باشد. همچنین این گوگرد باید درصد آهک پایینی داشته باشد. گوگرد مورد نظر باید حلالیت بالایی نیز داشته باشد. رعایت کردن همه نکات مهم درباره گوگرد باعث خواهد شد شوری در خاک کم شده و اثرات مطلوبی بر درختان پسته مشاهده کنیم.

کمبود گوگرد در گیاهان باعث بروز چه عواملی می شود؟

به طور کلی علائم کمبود گوگرد شبیه علائم کمبود ازت در گیاهان است. از جمله مهم ترین این علائم عبارتند از:
  • زرد شدن برگ های جوان
  • کاهش دهنده رشد گیاهان
  • نازک شدن شاخه های گیاه
  • پیچیدگی برگ های گیاه
تفاوت اصلی گوگرد معدنی با گوگرد پالایشگاهی

گوگرد پالایشگاهی: که از پالایش نفت و پسماندهای آن بدست می آید و تنها در بخش ترقه سازی، باروت سازی و در بخش صنایع برای تهیه اسید سولفوریک استفاده می شود. تحت هیچ شرایطی با آب مخلوط نشده و در خاک هم تجزیه نمی شود. برای همین در بخش کشاورزی، زراعت، باغبانی و گلخانه کارایی ندارد.

در صورتی که از گوگرد پالایشگاهی استفاده شود سبب سوزاندن و آسیب رساندن به جوانه ها، برگ ها، شاخه ها، سرشاخه ها و محصولات خواهد شد.

گوگرد های معدنی: در اثر فوران کردن آتشفشان ها و از زیر زمین به سطح می آیند. گوگرد حاصل بدلیل اینکه دارای شوری سدیم(نمک) و قلیایی زیادی است برای بخش کشاورزی، زراعت، باغبانی و گلخانه توصیه نمی شود چون در دراز مدت باعث شوری و قلیایی شدن خاک ها و نابودی درختان می گردد.

5 روش استفاده از گوگرد معدنی زرکوه طلایی در زمین های کشاورزی

1.روش محلول پاشی و مقدار مصرف گوگرد 

در ابتدا باید مخزن محلول پاش و قسمت داخلی شیلنگ کاملا شسته شود.

مقدار مصرف: برای انواع درختان مقدار 60 کیلوگرم در 1000 لیتر آب، برای سبزیجات، صیفی جات، جالیزها و گلخانه ها مقدار 40 کیلوگرم در 1000 لیتر آب به صورت محلول آماده استفاده گردد. سپس در مقیاس بسیار محدود به صورت آزمایشی اجرا و پس از حصول اطمینان در حد انبوه و کلی محلول پاشی گردد.

نکته مهم: دقت شود که به هنگام مصرف حتما هم زده شود. سر لانس از قسمتی که قرار است محلول پاشیده شود یک متر فاصله داشته باشد که محلول کاملا محل مورد نظر را پوشش دهد و ایجاد زخم روی محصول نکند. زیر و روی برگ ها حتما به طور کامل با روش محلول پاشی کاملا پوشیده گردد.

داخل مخزن محلول پاش به همراه گوگرد معدنی هیچ نوع سم یا مواد شیمیایی مخلوط نگردد. در زمان شکوفه دهی محلول پاشی انجام نشود. با محلول آماده تنه، شاخه، سرشاخه و زیر و روی برگ های درختان و یا محصولات کشاورزی، زراعی و گلخانه ای را به طور کامل بشوئید به طوری که کاملا سفید گردند. دو هفته قبل و دو هفته بعد از محلول پاشی از هیچگونه سم و مواد شیمیایی استفاده نکنید.

30 روز قبل از برداشت محصول و عرضه به بازار بهتر است به جای 60 کیلوگرم در 1000 لیتر آب، 40 کیلوگرم در 1000 لیتر آب محلول پاشی شود که ظاهر محصولات حفظ گردد.

2.روش گرده پاشی گوگرد و مقدار مصرفی آن

در ابتدا باید محل مورد نظر برای گرده پاشی توسط محلول پاش شسته شود. مخزن محلول پاش و همچنین شیلنگ آن کاملا شسته شود. سپس با کمک دستگاه پودر پاش محل مورد نظر را به طور کامل گرده پاشی کرد.

3.روش خمیر مالی و اندود کاری گوگرد

در ابتدا محل هایی را که دچار بیماری های قارچی شده اند را با وسیله مناسب تمیز کنید. سپس پودر گوگرد را در ظرف مناسبی به صورت خمیری روان آماده کنید.

به مدت 30 دقیقه صبر کنید و سپس خمیر آماده را بر روی محل های قارچی مالیده شود به صورتی که کاملا پوشش داده شود. بعد از گذشت حدود 4 هفته یک قسمت کوچکی از محل درمان شده را به منظور بازدید به آرامی با آب شستشو داده و مشاهده نمایید.

4.روش استفاده از گوگرد به همراه آب آبیاری(کود آبیاری)

در این روش می توان از گوگرد به همراه آب آبیاری استفاده کرد. میزان مصرف در این روش 100 کیلوگرم گوگرد در 1000 لیتر آب می باشد. می توان این میزان را در قطره چکان ها به منظور کود آبیاری مصرف کرد.

توجه: در تیرماه نگران گرمی هوا نباشید، هرچه که هوا گرم تر باشد واکنش اثرات و نتیجه این نوع کود گوگرد سریع تر و بهتر و مطلوب تر خواهد شد.

5.روش استفاده خاکی گوگرد 

در این روش برای هر نوع کشت صیفیجات، جالیز و… بعد از شخم و قبل از دیسک زدن و قبل از انجام کاشت، میزان 2 تن در هکتار از کود(نوع سبز) را به خاک اضافه می کنند. باید دقت شود که فرآیند حل شدن گوگرد توسط باکتری بسیار امری زمانبر است و این فرآیند می تواند تا 1 سال هم بطول انجامد.

نکته مهم: باید دقت شود که استفاده زیادی از گوگرد در خاک بسیار برای گیاه مضر می باشد و باید حتما تحت نظارت کارشناسان مجرب انجام شود.

در مصرف خاکی گوگرد باید دقت شود که هرچه بافت خاک رسی تر باشد میزان مصرفی گوگرد هم بیشتر خواهد بود. در صورتی که باغ هنوز احداث نشده است بهتر است یکسال قبل از کاشت گوگرد را به خاک بدهید.

هر میزان که PH خاک بیشتر باشد یعنی اینکه خاک قلیایی باشد، مقدار مصرفی گوگرد نیز بیشتر خواهد بود. دقت کنید در یک فصل زراعی بیشتر از 200 کیلوگرم در هکتار به زمین خود گوگرد ندهید.

فیلم محلول پاشی گوگرد طلائی معدن زرکوه در شهرستان بردسکن

فیلم محلول پاشی درختان پسته دامغان با گوگرد طلائی معدن زرکوه

فیلم نتایج محلول پاشی گوگرد زرکوه برای کنترل پسیل پسته

اطلاعات اضافی

وزن20 kg

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “گوگرد سوپر طلایی معدن زرکوه”

بالا

X