کودنیتروکسین

کود بیولوژیک نیتروکسین یکی دیگر از کود های زیستی یا کود بیولوژیک می باشد که حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم است که این باکتری ها موجب تثبیت نیتروژن شده و اثرات مفیدی در رشد و نمو گیاهان دارد. همانطور که گفتیم، کود بیولوژیک نیتروکسین (کود زیستی نیتروکسین) (کود زیستی ازته) یکی از انواع کود های بیولوژیک می باشد. کود نیتروکسین حاوی مقادیری از باکتری ها می باشد که موجب تثبیت ازت و حل کننده فسفات شده و در میان کود های بیولوژیک نام برده شده, بهترین انتخاب جهت تامین نیاز های گیاهان از نظر رفع نیاز ازت است.

معایب و مزایای کود بیولوژیک نیتروکسین

از معایب و مزایای کود بیولوژیک نیتروکسین می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• هیچگونه اثر ناخوشایند و نامطلوبی در محیط طبیعت و بر روی انسان یا حیوان ندارد.
• همانند دیگر کود های بیولوژیک به نور خورشید حساس بوده و عملیات کود دهی بایستی دور از نور خورشید و مکان های سایه انجام شود.
• در میان کود های دیگر، نیتروکسین بیشترین تاثیر را بر روی وزن دانه ها داشته است.
• کود نیتروکسین قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی خشک و شور را دارد. به این صورت که با جبران میکروارگاسم های خاک، موجب افزایش رشد و قوام گیاهان می شود.

موارد استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین

موارد استفاده از نیتروکسین متعدد است. استفاده از این کود تفاوت هایی با کود ارگانیک داشته و دارای شرایط متفاوتی می باشد.
موارد مختلف استفاده از کود نیتروکسین شامل:
1. نیتروکسین ویژه برنج
2. نیتروکسین ویژه ذرت
3. نیتروکسین ویژه گندم و جو
4. نیتروکسین ویژه سیب زمینی
استفاده از این کود نیاز های ازتی این گیاهان و محصولات را بخوبی برآورده است. توجه داشته باشید که مقدار مصرف و روش مصرف این کود در هر کدام از گیاهان و موارد ذکر شده متفاوت می باشد.

روش های استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین

روش های استفاده از کود نیتروکسین عبارت است از:
1. روش تلقیح
2. روش بدون تلقیح
روش بدون تلقیح کود نیتروکسین خود شامل:
1) روش بذر مال
2) اسپری کردن روی گیاهان
3) استفاده از کود به شکل محلول
می باشد که هر کدام تاثیرات متفاوتی بر روی رشد و افزایش دانه محصولات و گیاهان دارد.

نگهداری از کود بیولوژیک نیتروکسین

نگهداری از کود نیتروکسین ساده می باشد ولی نیاز به رعایت برخی شرایط زیر دارد:
کود نیتروکسین بایستی در شرایط خشک و خنک نگهداری شود. علاوه بر این بدور از هر گونه تابش مستقیم نور خورشید و در مکان سایه قرار گیرد.
هنگام کود دهی با کمک کود نیتروکسین از دستکش استفاده نمایید.
از دیگر کود های بیولوژیک، کود بیولوژیک نیتروکارا می باشد که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای
عملکرد گندم رااز اینجا دانلودکنید.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه های تاجخروس (spp Amaranthus )بر پایه صفات مورفولوژیکی
و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین رااز اینجا دانلودکنید.

بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص های تنوع علف های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. )رااز اینجا دانلودکنید.

تأثیر کود زیستی نیتروکسین، پلیمر سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنه زعفران در شرایط دیم خرم آبادرااز اینجا دانلودکنید.

اثر کلرمکواتکلراید و سولفاتروی بر انتقال مجدد مواد و عملکرد دانه گندم تحت تلقیح با
نیتروکسین در شرایط زراعت دیم رااز اینجا دانلودکنید.

بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و نیتروکسین بر عملکرد، شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت (.Zea mays L)رااز اینجا دانلودکنید.

تأثیر اوره و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و خصوصیات زراعی کنجد (Sesamum indicum L.) را اینجا دانلود کنید.

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “کودنیتروکسین”

بالا

X