زینرجی(Zynergy)امکس

زینرجی(Zynergy)امکس

عنصردرصد حجمی
گوگرد9.1
روی4.72
مس2.66

زینرجی

زینرجی ترکیبی متعادل از عناصر غذایی که ضمن افزایش توان کمی و کیفی گیاه دارای اثرات مقاومت به بیماری ها نیز هستند، می باشد. این کود به صورت محلولپاشی بر روی اندام های هوایی مصرف می گردد. زینرجـــی بـــر روی اغلـــب گیاهـــان زراعـــی و باغـــی قابـــل مصـــرف بـــوده و موجبـــات افزایـــش عملکـــرد آنهـــا را فراهـــم مـــی کنـــد.

دانلودکاتالوگ محصول

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “زینرجی(Zynergy)امکس”

بالا

X