بوموامکس(OMEX BOMO)
- 8%

بوموامکس(OMEX BOMO)

330,000 تومان

کود مایع بومو،‌ترکیبی از سه عنصر ازت، بور و مولیبدن است. معنی این ترکیب یعنی ساخت ترکیبات گیاهی و انتقال آنها در درون گیاه به هر نقطه ای. خواه اندام ذخیره ای باشد یا میوه یا اندام مصرف کننده. ازت برای ساخت اسید آمینه ضروری است و مولیبدن به دلیل نقش های آنزیمی و کاتالیزوری به آن کمک می کند. بور در تقویت دانه گرده و انتقال مواد ساخته شده در گیاه نقش دارد. توانایی ساخت و انتقال به طور همزمان بومو را قادر می سازد در تمامی مراحل رشدی گیاه قابل مصرف باشد. کود مایع بومو ۱ لیتر در هکتار مصرف می شود.

عنصر درصد حجمی
ازت 6
بور 12
مولیبدن 0.5

با

 محصول 

 میزان مصرف  توضیحات

میلی لیتر در 100 لیتر آب

لیتر در هکتار

 هویج

400 2 اولین کاربرد در مرحله 6 تا8 برگی، دومین کاربرد پس از 3 هفته

 پنبه

200-400

1-2

در مرحله 5 تا 7 برگی، گل های اولیه و مرحله غوزه

 میوه ها

200

2

3 کاربرد در طول فصل؛ اولین کاربرد بعد از ریزش گلبرگ ها با فواصل 2 تا 3 هفته

حبوبات 

200

1

قبل از گلدهی

زیتون 

200

2

دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی

هسته دارها 

100

1

بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ

توت فرنگی 

200

2

دو کاربرد، قبل و بعد از گلدهی

چغندرقند 

600

3

اولین کاربرد در 6 تا 8 برگی، دومین کاربرد 2 تا 3 هفته بعد قبل از پوشش کامل مزرعه

 سبزیجات

400

2-3

اولین کاربرد در مرحله گیاهچه ای وقتی سطح کافی برگ وجود داشته باشد.

دومین کاربرد قبل از گلدهی

بوموامکس(OMEX BOMO)

 

بور فعالانه در انتقال قندها از دیواره های سلولی و ساخت مواد دیواره سلولی نقش دارد.به دلیل اثر بر روی نمو سلول کمبود بور رشد و نمو را محدود می کند.

کمبود بور در طیف وسیعی از محصولات ازجمله محصولات ریشه ای (کلزا پنبه انگور انواع کلم )و سایر سبزیجات اتفاق می افتد.اولین  عامل دردسترس بودن بور اسیدیته و رطوبت خاک است. عملکرد در خاکهای خشک وبا اسیدیته بالاتر از6.5بیشتر از سایر موارد درمعرض کمبود بور قرار دارد.

این عنصر دارای نقش کلیدی در جابجایی قندها؛سنتز کربوهیدراتها؛سنتز دیواره سلولی وساختار آن دارد.ریشه ها بور را همراه با جذب اب درزمان تعرق فعال گیاه جذب میکنند. جذب بور در اسیدیته بالا(بالاتراز6.5)و میزان زیاد کلسیم و میزان کم منیزیم و همچنین میزان زیاد فسفر مختل میشود .این عنصر در محیط کشتهای بدون خاک براحتی اب شویی میشود.

میزان کافی پتاسیم به جذب بور کمک میکند. بور در اسیدیته پایین تراز4.5-5.5به خوبی جذب میشود مقادیر زیاد بور میتواند ازطریق اب ابیاری یا بصورت الودگی در کودهای تازه؛در سیستم وارد شود.

کمبودبور:

کمبود بور منجر به تولید برگهای شکننده در سورگوم انواع کلم و چغندر قند می شود. پنبه نیز از نظر کمبود بور بسیار مستعد است و باعث ایجاد گل های ناسالم و در موارد شدید منجر به ریختن گل و غوزه می شود.

علایم کمبودبوربارشدجدیدظاهرمیشوددرابتدابرگهابه رنگ سبز تیره در میایند برگهای جوان ضخیم تراز حد معمول شده و حالت چرمی پیدا میکند. برگها ممکن است ازیک انتها تا انتهای دیگر به سمت پایین پیچش پیدا کنند و ظاهری پژمرده به خود بگیرند اما تورژسانس خود رادارند. برگهای جوان کلروزه شده و لکه های زنگار مانند قهوه ای و نارنجی نکروزه در انها ظاهر میشود. برگها حالت دندانه دار پیداکرده یا سطح انها چروکیده میشود. میانگره های ساقه کوتاه میشوند جوانه انتهایی از بین رفته و در نهایت؛شاخه های جانبی نیز خشک میشوند این حالت اغلب به شکلی در میاید که به ان جاروی جادوگر گفته میشود.

زخمهای نکروزه در اثر ازبین رفتن سلولها ممکن است در دمبرگ ؛ساقه ها؛ وساقه گلها ظاهر شود.

 

 

 

 

 

 

 

سمیت بور:

سمیت بور بصورت کلروزوسوختگی حاشیه برگهای مسن تروتوقف رشدشاخه وریشه دیده میشود.گیاهان حساس به سمیت بور شامل بگونیا؛ژربرا؛گل حنا؛جعفری ؛شاه پسنددرختی؛بنفشه؛آهارهستند.مقادیرمناسب بوردرآب کمتراز(5.نیم)پی پی ام؛درخاک 25.-6. پی پی ام ؛ ودربافتهای گیاهی 60- 80 پی پی ام است.

احتیاط:

درموقع استفاده از بوربایدبسیارمحتاط بود؛زیرا فاصله بین کمبودومسمومیت بسیار کم است.بورمعمولابه مقادیر کافی توسط بسته های کودی ریزمغذی هابصورت پیش کاشت یا پس ازکاشت تامین میشود؛مگردرمواقعی که هواگرم است.

 

گرده افشانی:

گرده افشانی به میزان زیادی تحت تاثیر در دسترس بودن بور است.بور برای تولید گرده های کافی وبا قدرت زنده مانی بالا نیاز است.این نوع کمبود به خصوص در انگور دیده می شود و منجر به تولید خوشه های تنک می گردد.

مولیبدن:

مولیبدن  در تبدیل فرایند های تبدیل ازت به اسید امینه نقش دارد.بنابراین موجود بودن ان به مقدار کافی موجب افزایش بهره وری مصرف ازت و کودهای ازته میگردد. مولیبدن در تولید انزیمها پروتئین های مختلف در گیاه نقش دارد.به این ترتیب بومو میتواند نقش موثری در افزایش تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در گیاه داشته باشد.

راهنمای تولیدنشاء ونشای توپی

رتبه

هنوز رتبه ای ثبت نشده.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کند برای “بوموامکس(OMEX BOMO)”

بالا

X