مقالات

کنه دو نقطه ای

کنه دو نقطه ای

Tetranychus  urticae  koch

.Tetranychidae,Acar

Eng. Two_spotted  spider mite

کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی که به نامهای کنه معمولی یا کنه تارتن نیز گفته می شود، در دنیا اولین بار در سال ۱۷۸۵ میلادی توسط لینه نامگذاری شده است. این کنه بسیار پلی فاژ بوده و بعده زیادی از گیاهان زراعی، علف های هرز و درختان میوه حمله می کند و بیش از ۱۵۰ گونه گیاهی میزبان دارد. در ایران دواچی در سال ۱۳۲۸ مینویسد، یکی از کنه های درختان میوه کنه برگ است و نامTetranychus  sp. بها نداده و به احتمال زیاد همین گونهT .urticaeبوده است. به نظر می‌رسد که کنه درختان میوه در ۴۰ سال گذشته چندان اهمیت اقتصادی در ایران نداشته است ولی به علت سمپاشی های بی رویه و مخصوصاً مصرف سموم کلره امروزه این آفت به صورت یک آفت درجه اول در باغها جلب نظر می‌کند. این کنه روی اغلب درختان میوه بالاخص سیب فعالیت دارد و بر اثر تغذیه آن برگ ها گردالود ، خشک و تار عنکبوتی می شوند. در اصفهان باغ داران به این آفت اصطلاح کرته یا کرومی گویند. خسارت این آفت در باغهای میوه شدید و شاید بتوان آن را آفت درجه اول در برخی از باغ ها محسوب داشت. کنه دو نقطه ای در تمام مناطق کشور انتشار دارد.

جانور کامل اینترنت بیضی شکل و طول بدن آن0/4_0/5میلیمتر است. کنه های نر کوچک در و طول آنها 0/3_0/4میلیمتر می باشد. رنگ کنه در بهار سبز مایل به زرد و در تابستان و زمستان به رنگ قرمز نارنجی در می آید. روی بدن آن لکه های کوچک سیاه رنگی وجود دارد و در قسمت جلوی بدن دو چشم قرمز رنگ دارد. روی پشت بدن این جانور دو نقطه دیده می شود که بدین جهت به آن کنه دو نقطه ای می گویند. تخم های کنه گرد، زرد و قطر آن حدود0/12میلیمتر است. پوره های کنه کروی شکل ، زرد رنگ و دارای سه جفت میباشند.

کنه دو نقطه ای زمستان را به صورت ماده بالغ و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای در شکاف درختان زیر کلوخه ها و یا در زیر کاه و کلش و برگ های افتاده به حالت دیاپوز می گذراند. در اوایل بهار پس از گرم شدن هوا کنه‌های ماده زمستانی پس از کمی تغذیه و تنیدن تار در پشت برگها تخم ریزی می کنند. هر کنه ماده۴۰_۸۰ عدد و بعضی ماده ها تا ۲۰۰ عدد تخم می گذراند. تخم ها بر حسب درجه حرارت پس از۵_۱۲ روز تفریخ می شود و پوره های کنه خارج می گردند. دوره رشد و نمو و فعالیت کنه ها بستگی کامل به درجه حرارت و رطوبت دارد چون در بهار شرایط برای کنه نامساعد و هوا خنک می باشد لذا فعالیت کنه ها کم است و برعکس از اواخر بهار و اوائل تابستان که هوا گرم و خشک و شرایط مساعد میشود فعالیت و شدت این آفت روی گیاه آغاز می گردد. دوره زندگی یک نسل کامل کنه۱۵_۲۲ روز طول میکشد و بدین ترتیب آفت چندین نسل در سال دارد.

برای مبارزه با کنه دو نقطه ای می توان از کنه‌کش های ذیل استفاده نمود:

۱_بینا پا کریال۴۰%امولسیون     1تا1/5 لیتر در هکتار

۲_پروپارژیت۵۷%امولسیون        1 لیتر در هکتار

۳_بروموپورپیلات۲۰%امولسیون   1/2 لیتر در هکتار