مقالات

کرم زرد گوجه

کرم زرد گوجه

.Hoplocampa flava L

.Tenthredinidae, Hym

Eng. Plum sawfly

Ger. Gelbe Pflaumensaegewespe

کرم زرد گوجه که به نام زنبور گوجه نیز نامیده می‌شود در ایران در سال ۱۳۳۹ توسط زمردی گزارش شده است. به استثنای مشخصات رنگی به شرح کامل این زنبور طرز فعالیت و خسارت و زیست شناسی و مبارزه با آن تا حدودی مانند زنبور Hoplocampa minutaمیباشد. میزان خسارت این زنبور تا ۴۰ درصد برآورد گردیده است. آفت مزبور در اغلب نقاطی که درختان  گوجه و آلو کاشته می‌شود وجود دارد.

سبزکاوشان-آموزش کشاورزی

طول بدن حشره۴-۵ میلیمتر، سر و قفس سینه زرد مایل به قرمز، در نرها میان قفسه سینه در اکثر سطح خود تیره بوده ولی این حالت در ماده ها به ندرت می باشد. سطح پشتی شکم زرد مایل به قرمز و بیشتر در اولین مفصل‌های شکم سیاه رنگ است، بال ها شفاف دارای رنگ زرد خاکستری با رنگ بال های زرد و استیگما زرد که در قاعده قهوه ای می باشند.

تخمها ابتدا سفید رنگ و قلوه ای شکل بوده و ضمن رشد جنینی متورم شده و تخم مرغی شکل می گردند. لارو سفید رنگ و مختصری خمیده و دارای کپسول سر کوچک به رنگ قهوه‌ای و نارنجی است. در هر طرف سر یک دسته چشمهای ساده به رنگ قهوه‌ای وجود دارد. لارو ها دارای سه جفت پاهای سینه‌ای مشخص و هفت جفت پا های دروغی در مفاصل۲-۷ و آخر ای شکم هستند. بدن لارو بوی مشخصی از خود متصاعد می کند که شبیه بوی ساس می باشد. لاروها پس از تکمیل رشد بطول ۱۱-۱۰ میلی متر می رسند. شفیرگی درون پیله ابریشمی صورت می گیرد.

حشره زمستان به صورت لارو کامل درون محفظه گلی همراه با تار در خاک به سر می برد در اواخر اسفند شفیره تشکیل شده و حشرات کامل زمانی که غنچه های گل هنوز باز نشده اند خارج می‌شوند. تخم گذاری در تخمدان گل انجام می شود. هر حشره ماده در فاصله۱-۲ هفته حدود ۷۰ عدد تخم می گذارد و به ندرت ممکن است در یک گل بیش از یک تخم بگذارد طول دوره تفریخ حدود دو هفته و دوره لاروی نیز حدود سه هفته به طول می انجامد. این حشره در سال دارای یک نسل می باشد.

علایم حمله به وسیله این آفت عبارتند از وجود میوه های نارس در اندازه های مختلف و یا سوراخ های کوچک و بزرگ که از آن فضولات سیاه رنگ به بیرون ریخته میشود، وجود میوه های افتاده و با مشخصات فوق در پای درخت ها وجود لارو سفیدرنگ و خمیده همراه با فضولات سیاه رنگ در قسمت آسیب دیده میوه‌ها که بوی مخصوص ساس نیز از آنها به مشام می رسد. لاروها تا تکمیل رشد چندین بار میوه های مورد حمله را ترک کرده و به میوه‌های دیگر حمله می‌کنند.