مقالات

پروانه سفید بید

پروانه سفید بید

Leucoma  salicis  Linnaeus

Syns.  Liparis  salicis  L.,  phalaena  salicis  L.,  Stilpontia  salicis  L.

Lymantriidae,  Lep.

Eng.White  satin  moth

پروانه سفید بید که در اصطلاح انگلیسی شب پره اطلسی سفید گفته می شو، در ایران اولین بار در سال ۱۳۲۴ توسط افشار گزارش شده است. درختان میزبان این آفت بید و صنوبر می‌باشد. آفت مزبور با درجه اهمیت اقتصادی متوسط در تمام نقاط کشور انتشار دارد. لارو این شب پره از برگ ها تغذیه می نماید.

حشره کامل شب پره ای است که عرض ان با بال های باز۳۰_۶۰میلیمتروطولش۱۵_۲۵میلیمتر است. پروانه بدنی سیاه و پوشیده از پوشش ابریشمی سفید است. بالهای جلویی و عقبی سفید و شاخک ها در افراد نر شانه های با دندانه های بلند و در ماده ها شانه های دندانه های کوتاه می باشد و از نظر شکل ظاهری شکم پروانه ماده به مراتب حجیم تر از پروانه نر است. تخم حشره سبز روشن و قطر آن0/65_0/85 میلیمتر میباشد. طول لارو کامل۳۵_۵۰ میلی متر است. رنگ آن خاکستری تیره تا سیاه بوده و روی آن موهای ریز قهوه ای و نقاط برجسته سفید یا زرد وجود دارد. در کنار بدن لارو زگیل های قرمز روشنی نیز دیده می‌شود. شفیره براق قهوه ای تیره یا سیاه رنگ است و روی آن موهای ریز قهوه ای وجود دارد.

پروانه سفید بید زمستان را به صورت لاروهای جوان نئونات و گاهی به صورت تخم زیر شکاف درختان می گذراند.

لاروها در اوایل بهار با تغذیه از برگ ها به زندگی خود ادامه داده و در اواسط بهار تبدیل به شفیره شده و بالاخره پروانه ها به تدریج خارج شده و به پرواز در می آیند. حشره ماده پس از جفتگیری تخم های خود را در دسته های ۱۰۰ تا ۱۵۰ عددی روی برگها و یا داخل شکاف تنه درختان قرار می دهد و روی آن را با ماده اسفنجی سفید مایل به خاکستری که در مجاورت هوا سفت می‌شود می‌پوشاند. هر حشره ماده ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد تخم می گذارد. تخم ها بعد از حدود ۱۲ روز تفریخ شده و لاروهای جوان از برگ ها تغذیه می کنند. این آفت در ایران احتمالاً دو نسل در سال دارد.

برای مبارزه علیه این حشره برگخوار اخیراً از باکتریBacillus  thuringiensis و به نسبت نیم کیلوگرم در هکتار توسط هواپیما از طریق زمینی به نسبت ۴ گرم در ۲ لیتر آب برای هر درخت استفاده می شود. همچنین با حشره کش دیمیلین میتوان علیه آن سمپاشی نمود. مواقع سمپاشی دو مرحله یکی  اوایل بهار علیه لاروهای جوان زمستان گذران و دیگری اوایل تابستان موقعی که لاروهای جوان نسل دوم از تخم خارج می شوند. در بعضی مناطق آلوده مانند نواحی اسلام آباد غرب و ایلام که آفت طغیان دارد یک نوع زنبور تلنموس وجود دارد که تا حدود ۵۰ درصد تخمهای آفت را پارازیته می کند.