مقالات

پروانه دم طلایی سفید

پروانه دم طلایی سفید

Euproctis  similis  Fuessly

،Syns. Euproctis  chrysorrhoea  sensu  Haworth

Porthesia  similis  Fuessly

.Lymantriidae, Lep

این پروانه برگخوار که به انگلیسی شب پره دم زرد یاYellow  tail  moth گفته می‌شود در ایران ابتدا در سال ۱۳۵۲ توسط میرزایانس و عبایی گزارش شده است. این آفت در نواحی شمال کشور روی درختان افرا و در استان فارس روی درختان بلوط انتشار دارد و اهمیت اقتصادی آن کم تا زیاد ذکر شده است.

حشره ماده به طور قابل‌ملاحظه‌ای بزرگتر از حشره نر و بالهای عقبی آن سفید است. در لبه بالهای جلویی حشره نر لکه های سیاه رنگی وجود دارد و در انتهای بدن یک دسته موی زرد وجود دارد و به همین جهت به آن شب پره دم طلایی یا دم زرد می گویند. لارو کامل حشره ۳۵ میلی متر طول دارد و روی پشت آن یک نوار قرمز رنگی وجود دارد و در هر طرف بدن یک نوار طولی سفید همراه با یک نوار قرمز دیده می شود. موهای روی بدن لارو سیاه رنگ و سر نیز براق است. شفیره ۱۶ میلی متر طول داشته و رنگ آن قهوه‌ای، متورم و روی آن موهای ظریفی وجود دارد.

شب پره در حدود تیر ماه به پرواز در آمده و حشره ماده پس از جفتگیری تخم های خود را به صورت دسته ای روی برگ گذارده و روی آنها را با موهای انتهای بدن خود می پوشاند. تخم مرغ ظرف مدت ۷ تا ۱۰ روز باز شده و لاروهای جوان به تغذیه از برگها می پردازند. آنگاه لارو ها در نزد آنکه کامل شوند هر یک در پیله ‌های که حدود ۶ میلی‌متر طول دارد قرار می گیرند و بدین ترتیب زمستان‌گذرانی می‌نمایند.

در اوایل بهار آینده این لاروها از پیله خارج شده و مجدداً به تغذیه از برگ ها پرداخته و کامل می شوند. سپس لارو کامل وارد مرحله شفیرگی شده و حشرات کامل پس از چند هفته خارج می‌شوند. بنابراین حشره در سال یک نسل دارد. لاروهای این حشره به طور انفرادی روی برگ تغذیه نموده و مانند گونهE.  Chrysorrhoeaتولید لانه توری نمی کند.