مقالات

شته سبز هلو

شته سبز هلو

Myzus  persicae  sulzer

.Syn. Myzodes  persica  Sulz

Eng. Green  peach  aphid

شته سبز هلو که به نام شته اسفناج نیز مشهور است بومی اروپا بوده و از آن قاره به سایر نقاط جهان انتشار یافته است. شته هلو یکی از مهم‌ترین شته های گیاهی بوده که مخصوصا از نظر انتقال ویروس ها به ویژه در سیب زمینی نقش عمده‌ای دارد. در ایران این شته از دیر زمان وجود داشته و دواچی در سال ۱۳۲۸ از آن نام می‌برد. شته سبز هلو علاوه بر درختان هلو به مرکبات بادام، گوجه، آلو ،سیب ،گیلاس ،زردآلو و عده ای از گیاهان زراعی مانند سیب زمینی حمله می نماید. و در اهواز از روی ۵۵گونه گیاه از ۲۲ تیره جمع‌آوری شده است .شته سبز هلو در تمام نواحی کشور انتشار دارد.

                                       خسارت شته سبز هلو بر روی درخت هلو

شته ماده بدون بال و بکرزا به طول2/3_2/4میلیمتر است. رنگ بدن آن سبز روشن متمایل به زرد و روی شکم نوارهای رنگین‌تری به طور مشخص دیده می‌شود. روی سر حشره و در ناحیه پیشانی دو غده شاخک مانند که مجموعاً شیار عمیقی را میسازند وجود دارد. آخرین بند شاخک، کورنیکولها و دم شته کمی تیره تر از رنگ سایر قسمت‌های بدن است. کورنیکولها سبز، در وسط کمی متورم و نسبتاً طویل در عقب به طرف یکدیگر متمایل می‌شوند. دم دارای سه جفت مو در قسمت انتهایی و عقبی است. سطح ماده بالدار و بکرزا ،تقریباً2/3 میلی متر طول دارد و سر و قفس سینه آن سیاه شفاف است. رنگ آن سبز زیتونی است و فقط لکه های تیره ای روی مفصل های سوم تا ششم دیده می شود و در اطراف این لکه ها نیز نقاط و خطوط کوچک و پراکنده ای وجود دارد. کورنیکول ماده بال دار کوتاه تر ازکورنیکولهای ماده بدون بال است.

شته سبز هلو زمستان را به صورت تخم های سیاه براق روی شاخه های درختان میزبان می گذارند. در اوائل بهار هنگامی که شکوفه های هلو باز میشود تخمها تفریخ شده و شته های ماده موسس این نسل به تولید مثل خود به روش بکرزایی می پردازند.شته مزبور دراین موقع۲_۳ نسل می گذراند و سپس افراد بالدار به وجود آمده و روی میزبان های ثانویه خود که شامل بعضی از گیاهان زراعی ۱ ساله خانواده بادنجانیان و پنیرکیان و برخی از علفهای هرز هستند مهاجرت می نمایند. روی این گیاهان نیز شته چندین نسل به روش بکرزایی ایجاد می کند و با نزدیک شدن فصل پاییز افراد نر و ماده به وجود می‌آیند و مجدداً از روی گیاهان یکساله روی درختان میوه میزبان مراجعت می کنند.در اینجاحشرات نر وماده تخم های تلقیح یافته خودرا روی شاخه ها گذارده وبدینوسیله شته تا بهار آینده زمستان گذرانی می کند.شته سبز هلو دارای دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزک ها لارو مگس های سیر فید و بعضی از زنبورهای پارازیت می باشد.برای مبارزه شیمیائی علیه این شته می توان از شته کش های مانند پریمور استفاده نمود.