مقالات

سوسک چرم

سوسک چرم

Dermestes maculatus Deg

Dermestidae, Col

Eng. Hide beetle, Leather beetle

طول بدن حشره کامل ۷-۱۰ میلیمتر و رنگ آن قهوه ای مایل به قرمز است. روی بدن از موهای لطیف پرپشت زردرنگ و سطح حلقه های شکمی از پرزهای سفید رنگی پوشیده شده است. این سوسک به وسیله خار کوچک موجود در انتهای بالپوشها و دندانه های ریزی که در روی بالپوشها دارد براحتی از گونه های دیگر مشخص می گردد. تخم ها استوانه ای و به طول 1/2- 1/9 میلیمتر و در ابتدا سفید شفاف و بعدا تیره می شود. لارو کامل به طول ۱۰-۱۲ میلیمتر است.

سوسک چرم چگونه زندگی می کند۲ سوسک چرم چگونه زندگی می کند۱

حشره کامل زمستان را در اطاقک شفیره و یا در دالانهای لارو می گذراند. اوائل بهار فعالیت خود را آغاز کرده و پس از جفتگیری دو هفته بعد تخمریزی می نماید. دوره تخمریزی معمولا چند تا به طول می انجامد که در این مدت حشره ماده ۲۰۰-۸۰۰ عدد تخم بطور انفرادی یا در دسته های ۲-۱۰ تائی در داخل دالانهای لاروی می گذارد. تخمها پس از ۳-۱۲ روز باز شده و دوره لاروی برحسب شرایط آب و هوائی و کمیت و کیفیت غذائی 3 هفته تا چند سال طول می کشد ولی در گرمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۴۰٪ این دوره ۴۴ روز است. دوره شفیرگی ۱-۲ هفته و حشره معمولا یک نسل در سال دارد و اگر شرائط مناسب باشد دو نسل در سال خواهد داشت. طول عمر حشره کامل ۵-۶ تا و یا یک سال می باشد.

این حشره بیشتر از چرم و پوست خام که دارای پروتئین زیاد باشد تغذیه می نماید و بهمین جهت مؤلف نیز نام نامعین سوسک چرم به آن داده است. آفت علاوه بر این از لاشه حیوانات، استخوان، شاخ، ماهی خشک، انواع پوست و دانه های غلات و کاکائو، اسفنج حمام، بیسکویت، پنیر، کشک و غیره نیز تغذیه می کند. لاروها برای شفیره شدن در چوب حفره هائی ایجاد میکنند و اغلب خسارات سنگینی به ساختمانها و کشتی ها وارد می سازند. (باقری زنوز، ۱۳۶۴ و سپیدار، ۱۳۶۵)