مقالات

سوسک شاخک بلند بلوط

سوسک شاخک بلند بلوط

Cerambyx cerdo Linnaeus

Syn. Cerambyx scopoli

Cerambycidae, Col

سوسک شاخک بلند بلوط که ابتدا در سال ۱۳۲۳ در ایران گزارش شده است، به درختان بلوط، بید، راش، ممرز، ملچ، نارون، گردو و شاه بلوط حمله می نماید و مناطق انتشار آن نیز شامل نواحی شمال کشور و احتمالا بعضی از مناطق دیگر می باشد. لارو این حشره به داخل تنه رفته و در آنجا از چوب تغذیه می کند ولی اهمیت اقتصادی آن متوسط ذکر شده است.

Female specimen

حشره کامل سوسک شاخک درازی است که طول آن ۳۰-۵۵ میلیمتر می باشد. بالپوشها قهوه ای متمایل به سیاه و انتهای بالپوشها روشن، پیشگرده، مجهز به یک جفت خار است. تخمهای حشره زرد به طول 2/5-4 میلیمتر و اندازه لارو کامل پس از سه سال رشد ونمو به طول ۹۰-۷۰ میلیمتر می باشد و رنگ آن زرد است و لارو در کانالی به طول ۱۵- ۵۰ میلیمتر تبدیل به شفیره می شود.

Front view of a female

حشرات کامل از خرداد ماه تا اوائل مهرماه ظاهر می شوند و فعالیت آنها بیشتر در هنگام روز بالاخص ظهر و بعداز ظهر می باشد. حشره ماده پس از جفتگیری حداکثر ۴۲۰ عدد و بطور متوسط ۵۰-۱۵۰ عدد تخم بطور انفرادی در درز و شکاف تنه و شاخه های درختان میزبان قرار می دهد. تخمها پس از ۲-۳ هفته باز شده و لاروهای جوان وارد پوست وتنه می شوند و طول لارو در پائیز به ۱۵-۲۰ میلیمتر می رسد. در تابستان بعد اندازه لارو به ۵۰-۶۰ میلیمتر و بالاخره در سال سوم طول لارو به ۷۰-۹۰ میلیمتر می رسد و بر اثر فعالیت آن خاک اره بیرون می ریزد و در همین سال لارو در یک کانال قلاب مانند تبدیل به شفیره شده و پس از ۴-۶ هفته حشره کامل خارج و در داخل پوسته شفیره زمستان گذرانی کرده و در بهار سال بعد بیرون می آید. دوره زندگی سوسک ها نسبتا طولانی و حدود ۸-۹ ماه در دیا پوز بوده و فقط ۳۰-۷۰ روز فعالیت دارد.

Cerambyx cerdo (couple).jpg