مقالات

سوسک رنگارنگ قالی

سوسک رنگارنگ قالی

Anthrenus verbasci L

Dermestidae, Col

Eng. Varied carpet beetle

Dermestidae - Anthrenus verbasci.JPG

حشره کامل سوسک کوچکی است به طول ۲ تا ۳ میلیمتر که صفحه پشت سینه محدب و سیاه رنگ است. در وسط قسمت قاعده سینه یک لکه سفید متمایل به زرد و در بالای آن لکه زرد رنگی دیده می شود. در طرفین قسمت قاعده سينه دو لکه سفید دیگر با حاشیه زرد رنگ وجود دارد که این دو قسمت با لکه وسطی ارتباط دارد. بالپوشها سیاه رنگ شفاف و با فلس های زرد و سفید رنگ آرایش شده است و فلس ها روی هر بالپوش تشکیل سه نوار عرضی را می دهد که در بالا، وسط و قسمت انتهائی بالپوشها کشیده شده است. این فلس ها کشیده است و طول هر فلس تقریبا 2/5 برابر عرض آن است. ساق و پنجه پا سیاه رنگ است. شاخکها ۱۱ مفصلی است که سه مفصل انتهائی بزرگ تر از سایرین است. ۶ مفصل وسطی تقریبا به یک اندازه است و کوچکتر از دو مفصل قاعده می باشد.

این حشره در تمام مواقع سال در انبارها دیده می شود. دوره زندگی کامل آن طولانی است. عمل جفت گیری و تخم ریزی در شب انجام می گیرد. یک حشره ماده می تواند از ۱۵ تا ۴۰ عدد تخم بگذارد. تخم ها حدود ۲۰ روز بعد باز می شوند و از آنها لاروهای سفیدرنگی خارج و از مواد مختلف شروع به تغذیه می کنند. دوره لاروی نسبت به درجات مختلف حرارت از ۱۰۰ تا ۲۵۰ روز طول می کشد و در این مدت لارو ۳ تا ۴ مرتبه پوست عوض می کند. این حشره معمولا در شرایط عادی یک نسل در سال دارد ولی در درجه حرارت مناسب و ثابت (در آزمایشگاه) می تواند از ۳ تا ۴ نسل در سال تولید کند (سپاسگزاريان، ۱۳۵۷). لارو این حشره از مواد مختلف حیوانی مانند پشم، پر، مو، شاخ و غیره تغذیه می کند و خسارت آن به پشم و فرش و البسه پشمی زیاد است. تغذیه از مقوا، پنبه، گونی، چرم و ابریشم نیز دیده شده است (سپیدار، ۱۳۶۵).