مقالات

بید آرد

بید آرد

Ephestia kuehniella Zeller

.Pyralidae, Lep

Eng. Mediterranean flour moth, mill moth, flour moth

بید آرد که به پروانه آرد که در تمام مناطق دنیا انتشار دارد، در ایران نیز در اغلب مناطق در انبارهای آرد فعالیت دارد. حشره بالغ، پروانه کوچکی است که عرض آن با بال های باز به ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر می رسد. پاهایش بلند و خاردار و بدون کرک است. بالهای روی کم عرض وبه رنگ سربی مایل به خاکستری است و بر روی هر یک از آنها دو نوار کم رنگ و لکه های تیره دیده می شود. بال های زیری سفید مات و در کناره خارجی دارای ریشک است. طول لارو پس از رشد کامل به ۱۵ تا ۱۸ میلیمتر می رسد، رنگ آن سفید مایل به پشت گلی است؛ سر و پشت سینه اول و پاهای سینه ای قهوه ای مایل به زرد است. روی حلقه های شکم صفحات کوچک سیاه رنگی که دارای موی درازی است، دیده می شود. هر حشره به طور متوسط ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخم در دسته های ۲ تا ۳تائی و به ندرت ۲۰ تائی روی آرد می گذارد. لارو پس از خروج از تخم، از آرد تغذیه می کند و در پیله ابریشمی که به دور خود می تند قرار میگیرد. دورۀ تکاملی حشره از مرحله تخمی تا حشرة بالغ 2 تا 2/5 ماه طول می کشد. لاروها از آرد، مواد آردی، میوه خشک و قارچ تغذیه میکنند. الاروهای این حشره با ایجاد تارهای زیاد، باعث جلوگیری از انجام عملیات صحیح آردسازی می گردند. این حشره معمولا بین ۵ تا ۸ نسل در سال ایجاد میکند و در شرایط متعادل گاهی بیشتر از ۸ نسل ایجاد می نماید (سپاسگزاريان، ۱۳۵۷).

امروزه بعلت قدرت تولیدمثل زیاد این پروانه و امکان پرورش آن روی محصولات انباری بالاخص بلغور گندم برای تولید انبوه زنبورهای پارازیت تریکوگراما (Trichogramma) استفاده می شود. بدین ترتیب که پروانه مزبور تولید تخم فراوان نموده و سپس تخمهای حاصله را در اختيار حشرات زنبور قرار داده تا آنها را پارازیته نماید و بدینوسیله زنبورهای انبوهی ایجاد گردد شجاعی و همکاران، ۱۳۶۵). یکی از مهمترین پارازیت های بید آرد زنبور Bracon hebetor می باشد که لاروهای آن را به شدت پارازیته و قلع و قمع میکند.