مقالات

بالشک مرکبات

بالشک مرکبات

.Pulvinaria aurantii  Ckll

.Lecaniidae,  Hom

بالشک مرکبات در بین سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ وارد ایران گردیده و اولین بار در سال ۱۳۲۵ در شهر رشت در باغ الله وردی و در بندر انزلی روی مرکبات مشاهده شده است. این آفت علاوه بر مرکبات روی یک نوع درختچه زینتی به نامPittosporum  tabira خرمندی و داروش در حاشیه جنگل های حوضه سلمانشهر و ندرتاً روی ازگیل ژاپنی و خرزهره مشاهده گردیده است. بالشک مرکبات به برگ ،میوه و شاخه های جوان بدون هیچ رجحانی حمله کرده و سطح آن ها را می پوشاند.درختهای آلوده بکلی ضعیف شده میوه و برگ آنها ریخته شاخه‌های جوان خشک می‌شوند.

بالشک مرکبات                 

بر اثر فعالیت این حشره روی درخت قارچ فوماژین یا دوده تشکیل می‌گردد که درختان مبتلا از دور تشخیص داده می شوند. بالشتک مرکبات در نواحی بندر انزلی، رشت ،چالوس و گرگان انتشارات دارد. میزان انتشار و خسارت این آفت در بندر انزلی و رشت کم می باشد زیرا سرمای شدید زمستان گیلان ضمن اینکه موجب خشک شدن مرکبات می گردد برای نشو و نمای آفت نیز مساعد نبود و از طرفی وجود قارچCephalosprium  lecanii در این نواحی موجب کنترل شدید بالشک شده است, در صورتی که در گرگان این بیماری قارچی به واسطه کمی رطوبت هوا کمتر روی بالشک شیوع داشته و آفت شدت بیشتری دارد. یکی دیگر از علل عدم گسترش این آفت در رشت این است که درختان مرکبات به تعداد کم و دور از هم قرار گرفته‌اند و آفت نمی‌تواند از درختی به درخت دیگر انتقال یابد.

مدیریت کنترل بالشک مرکبات

ماده بالغ بالشک مرکبات بیضی شکل، کمی محدب و طول آن۵/۳و عرضش۳ میلی‌متر و رنگ بدن آن سبز مایل به قهوه‌ای است. در امتداد پشت بدن ماده نوار قهوه‌ای پررنگ تری وجود دارد. کیسه تخم این حشره که در انتهای بدن ترشح می‌گردد و مانند کیسه تخم شپشک استرالیایی است با این تفاوت که مسطح و بدون شیارهای طولی است. کیسه مزبور نسبتاً کوتاه و عریض و به طول ۷ میلیمتر و عرض ۴ میلیمتر می باشد. بدن ماده ها در موقع تخم گذاری پوشیده از ماده مومی سفید رنگی می شود.

آغاز مبارزه شیمیایی با آفت بالشک مرکبات در مازندران

بالشک مرکبات زمستان را اکثراً به صورت پوره سن دوم می گذراند و در مازندران دارای دو نسل در سال بوده و قسمت عمده پوره های نسل دوم از اواسط شهریور تا اواسط مهر ظاهر می گردند. دوره تخمگذاری حشره ماده طولانی و به طور متوسط یک ماه به طول می‌انجامد و به طور متوسط در طول ۱۲ تا ۱۴ روز تخم ها تفریح می گردند. هر حشره ماده به طور متوسط ۱۵۱ عدد تخم می گذارد پوره های جوان پس از خروج از تخم به پشت برگها و سرشاخه های جوان و گاهی روی برگ ها حرکت می کنند و در آنجا مستقر می گردند و از شیره گیاهی در طول رگبرگ اصلی و یا انشعابات رگبرگها می مکند. تولید عسلک این آفت خیلی زیاد بوده و در اثر ترشح عسلک برگ و سرشاخه ها ممکن است با مقادیر زیادی از قارچ دوده ای پوشیده گردند. سرشاخه هایی که آلوده به این آفت شده‌اند کم رشد و خشک می گردند.