لکه غربالی هسته داران (چیل)

این بیماری از اکثر نقاط ایران از جمله شمال و شمال غرب کشور در انواع درختان میوه هسته دار (هلو،شلیل،گیلاس،آلبالو،بادام،گوجه و زردآلو) گزارش شده است.که خسارت عمده این بیماری بر روی درختان زرد آلو است.

ادامه مطلب