در حال نمایش یک نتیجه

کود پتاسیم ولگرو رد (WELGRO RED) 1کیلوگرم

199,000 تومان

عنصر

درصد

پتاسیم محلول در آب (K2O)

37/4

کلسیم محلول در آب (CaO)

7/.

منیزیم محلول(MgO)

35/.