در حال نمایش یک نتیجه

بذر گوجه فرنگی گلناز(تاریخ تست2016/3-تاریخ انقضا2019/03)

1,750,000 تومان
بذر گوجه فرنگی گلناز بذر گوجه فرنگی گلناز به دلیل زودرس بودن ودارا بودن طول دوره رشد کوتاه تر بهتر از