در حال نمایش 2 نتیجه

آهن نومافر (Numafer-Q50)(1کیلوگرم)

599,000 تومان
نومافر – Numafer آهن نومافر : در بیشتر نقاط ایران بنابر آهکی بودن خاک‌ها و در پی آن وجود میزان

کودآهن 6% آیرون کارب

329,000 تومان
. معرفی کودآهن6% آیرون کارب : کود آهن 6% آیرون کارب ، آهن کلات شده با EDDHSAM برای مصرف خاکی