در حال نمایش 3 نتیجه

کود مایع کلسیم (21%) فرمولایف حجم یک لیتر

219,000 تومان
کلسیم عنصری ضروری در دیواره ی سلول گیاه است و نقش مهمی در تنظیم روزنه ها دارد. همچنین کلسیم تاثیر مستقیمی بر کیفیت میوه دارد و کمک شایانی به افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها می‌کند.

نیترات کلسیم (25kg)

1,000,000 تومان

TOTAL Nitrogen

            %15/5

حداقل نیتروژن کل

N-NO3-

%14/5

حداقل میزان نیترات

CAICIUM (CA) (CAO:26%)

19

کلسیم محلول

کالمکس گلد امکس

799,000 تومان
کاربرد کلسیم در کشاورزی(نقش در تغذیه گیاهی) کالمکس گلد امکس: اين كود همان ترکیب کالمکس است که با داشتن برخی