در حال نمایش 5 نتیجه

زینرجی(Zynergy)امکس

656,000 تومان
عنصر درصد حجمی
گوگرد 9.1
روی 4.72
مس 2.66

میکرومکس امکس انگلستان (OMEX)

819,000 تومان
میکرومکس امکس(OMEX) این کود با تامین عناصر ریزمغذی ضروری به متابولیسم گیاه کمک کرده و در نهایت منجر به رشد

کینگ فول روی امکس

1,199,000 تومان
کینگ فول روی امکس کینگ فول روی امکس: از آن جا که اهمیت عنصر روی در گلدهی و بروز مقاومت

کینگ فول روی مس منگنز امکس

299,000 تومان
کینگ فول روی مس منگنز امکس   کینگ فول روی مس منگنز: این ترکیب علاوه برجبران کمبودریزمغذیهای روی ومس ومنکنزمیتواند