در حال نمایش 6 نتیجه

کود کدامین رادیکولار5لیتری(codamin radicular)

2,169,000 تومان
تجزیه های ضمانت شده

w/w

w/w

اسیدآمینه آزاد %5 %5/75
نیتروژن کل %2/9 %3/33
فسفر قابل استفاده %9/8 %11/27
پتاسیم محلول %3/5 %4/02
ماده آلی %6 %6/89

محرک رشد دالجین عصاره جلیک دریایی (Ascophyllum Nodosum)

380,000 تومان

تجزیه های ضمانت شده

W/V

W/V

نیتروژن کل(N)

%1/45

%1/3

اسیدآمینه آزاد

%6/72

%6

کود کدامین رادیکولار1لیتری(codamin radicular)

459,000 تومان
<td width="208">اسیدآمینه آزاد</tr>
تجزیه های ضمانت شده

w/w

w/w

%5 %5/75
نیتروژن کل %2/9 %3/33
فسفر قابل استفاده %9/8 ="208">%11/27
پتاسیم محلول %3/5 %4/02
ماده آلی %6 %6/89

کود کامل NPK 10+52+10+TE+A

580,000 تومان
کود کامل 10+52+10 همراه با عناصر ریزمغذی و اسید آمینه   کودکامل پودری ۱۰-۵۲-۱۰ زیگلر کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ NPK زیگلر،