در حال نمایش یک نتیجه

علف کش نیکوسولفورون آریا حجم یک لیتر

240,000 تومان
علف کش نیکوسولفورون آریا شیمی با تجمع در بافت های مریستمی و مهار سنتز اسیدهای آمینه خصوصا والین و ایزولوسین از تقسیم سلولی و رشد گیاه جلوگیری می کند. علف کش نیکوسولفورون آریا شیمی را می توان به صورت پس رویشی مصرف کرد و بهترین زمان مصرف آن مرحله ۲ برگی ذرت است. اثرات علف کش نیکوسولفورون آریا شیمی شامل نکروزه و کلروز و در نهایت مرگ جوانه های علف هرز است. ‌علف کش نیکوسولفورون آریا شیمی باعث ایجاد رنگ زرد و سپس ارغوانی در برگ ها و ساقه ها شده و نهایتاً با مرگ تدریجی گیاه را از بین می برد.