در حال نمایش 3 نتیجه

کود کامل گرانول ویژه زراعت (08-04-08) گرومان25kg

899,000 تومان
کود کامل گرانول ویژه زراعت (08-04-08) گرومان کود کامل گرانول ویژه: تامین کننده 12 عنصر ضروری برای انواع محصولات کشاورزی

سولفات آمونیوم پودری (50kg)

659,000 تومان
سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم :  Ammonium sulfate با فرمول شیمیایی NH4)2SO4) یک نمک معدنی و غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در

کودنیتروکسین

25,000 تومان
کود بیولوژیک نیتروکسین چیست؟ کود بیولوژیک نیتروکسین یکی دیگر از کود های زیستی یا کود بیولوژیک می باشد که حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم