در حال نمایش یک نتیجه

بیوسکوئنشیال 2(OMEX)

949,000 تومان
عنصر درصد حجمی
ازت 10
فسفر 20
پتاسیم 40
منیزیم 1.5
آهن EDTA 0.17
منگنز EDTA 0.085
مس EDTA 0.085
روی EDTA 0.085
بر 0.035
کبالت EDTA 0.0012
مولیبدن 0.0012
جلبک دریایی 28