در حال نمایش یک نتیجه

نهال انگور

18,700 تومان
پرورش و نگهداری درخت مو ( انگور ) تهیه زمین و بستر سازی: در این زمینه، بایستی همزمان دو کار