در حال نمایش یک نتیجه

بذر گل ستاره‌ای صورتی آرکا بذر ایرانیان

9,900 تومان
گل ستاره ای یک ساله است و ارتفاعی بین 60 تا 90 سانتی متر دارد. این گل آفتاب کامل را دوست دارد، اگرچه نیم سایه را نیز تحمل می کند ولی در نور کامل آفتاب رشد بهتری خواهد داشت.گل ستاره ای گل های بسیار زیبایی تولید می کنند و مناسب برای مرز بندی در باغچه و فضای باز است. این گلها به لحاظ زیبایی باعث جذب پروانه ها و پرنده های کوچک می شوند.