در حال نمایش 2 نتیجه

بذر شنبلیله پابلند وزن یک کیلوگرم

59,000 تومان
شنبلیله از سبزیجات پر طرفدار است که بیشترین استفاده را در سبزی خورشتی، آشی، کوکوسبزی و … دارد. نوعی سبزی

بذر شنبلیله پاکوتاه وزن یک کیلوگرم

59,000 تومان
بذر شنبلیله پاکوتاه وزن یک کیلوگرم شنبلیله از سبزیجات پر طرفدار است که بیشترین استفاده را در سبزی خورشتی، آشی،