در حال نمایش یک نتیجه

کود 10-52-10 NPK نیچر یونان 10 کیلویی

2,769,000 تومان
کودکامل 10-52-10 NPK فسفر بالا با درصد استاندارد و آنالیز شده ۱۰%ازت ۵۲%فسفات ۱۰% پتاس (TE10-52-10) به همراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی، زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. این ترکیب عاری از هرگونه آلودگی به کلر، سدیم و هر گونه فلز سنگین می باشد.