در حال نمایش یک نتیجه

سم موش کش برودیتاپ پاستا (ضدانعقادی)

339,000 تومان
موش کش برودیتاپ پاستا: این موش کش بر مبنای دومین نسل از گروه brodifacoum های ضد انعقاد خون ( آنتی