در حال نمایش یک نتیجه

سم موش کش برودیتاپ پاستا (ضدانعقادی)

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 369,000 تومان است.
موش کش برودیتاپ پاستا: موش کش برودیتاپ پاستا  بر مبنای دومین نسل از گروه brodifacoum های ضد انعقاد خون (