در حال نمایش یک نتیجه

آمینور امکس (کاملترین اسیدامینه)

1,199,000 تومان
نقش اسیدهای آمینه در گیاهان اسیدامینه شرکت امکس حاوی آلانین پرولین گلوتامیک اسیدآسپارتیک اسیدفنیل آلانین و…میباشد. اسید امینه آمینور امکس: