در حال نمایش 2 نتیجه

محرک رشد دالجین عصاره جلیک دریایی (Ascophyllum Nodosum)

380,000 تومان

تجزیه های ضمانت شده

W/V

W/V

نیتروژن کل(N)

%1/45

%1/3

اسیدآمینه آزاد

%6/72

%6

هورمون الیکذر-اف اس-کودمایع محرک رشدگیاه

290,000 تومان
الیکذر-اف اس   معرفی محصول: هورمون الیکذر-اف اس یک کود مایع آلی حاوی قندهای حاصل از تخمیر بقایای گیاهی است.