در حال نمایش یک نتیجه

پایه رویشی جی ان (GN 15) اصلاح شده کشور اسپانیا

29,000 تومان
پایه هلو، شلیل و بادام GN15 با توجه به نقش پایه در میزان رشد رویشی زودرسی میزان عملکرد و مقاومت