در حال نمایش یک نتیجه

حشره کش موونتو ( اسپیروتترامات) بایر آلمان حجم یک لیتر

حشره کش موونتو ( اسپیروتترامات) بایر آلمان حجم یک لیتر موونتو حشره‌کش جدید سیستمیک از گروه کتونول و کلاس شیمیایی