در حال نمایش یک نتیجه

علف کش نیکوسولفورون کاوش (OD 4%)حجم یک لیتر

210,000 تومان
نیکوسولفورون علف کشی سیستمیک وانتخابی از خانواده ســولفونیل اوره می باشــد که برای کنترل علف های هرز مزارع ذرت مورد استفاده قرار می گیرد. فرمولاسیون : OD 4% روغن قابل انتشار در آب یا سوسپانسیون بر پایه روغن (چسبندگی، پخش و جذب زودتر و سریعتر از خصوصیات این فرمولاسیون هست)