در حال نمایش 2 نتیجه

بذر گل میمون پامتوسط الوان آرکابذرایرانیان

9,900 تومان
گل میمون دارای گونه های مختلفی است. دارای ارقام پا کوتاه و پا بلند می باشد. برگهای این گیاه به صورت متناوب متقابل و قاعده ای می باشند. بوته این گل دارای شاخ و برگهای زیادی است که انتهای هر شاخه معمولا به خوشه ای از گل ختم می شود. گلهای این گیاه از گلبرگ به هم چسبیده تشکیل شده است.

بذر گل میمون پابلند الوان آرکابذرایرانیان

9,900 تومان
گل میمون از گیاهان یک ساله و چند ساله محسوب می شود. گل میمون نام مشترک سرچشمه ای از واکنشهای گل به فشردن گلوی آن می باشد که باعث می شود دهان گل باز شود و زیبایی خاصی را به وجود بیاورد.برگهای این گیاه به صورت متناوب متقابل و قاعده ای می باشند. بوته این گل دارای شاخ و برگهای زیادی است که انتهای هر شاخه معمولا به خوشه ای از گل ختم می شود.