در حال نمایش یک نتیجه

محرک رشد دالجین عصاره جلیک دریایی (Ascophyllum Nodosum)

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.

تجزیه های ضمانت شده

W/V

W/V

نیتروژن کل(N)

%1/45

%1/3

اسیدآمینه آزاد

%6/72

%6