در حال نمایش یک نتیجه

کود کدامین رادیکولار1لیتری(codamin radicular)

قیمت اصلی 520,000 تومان بود.قیمت فعلی 459,000 تومان است.
<td width="208">اسیدآمینه آزاد</tr>
تجزیه های ضمانت شده

w/w

w/w

%5 %5/75
نیتروژن کل %2/9 %3/33
فسفر قابل استفاده %9/8 ="208">%11/27
پتاسیم محلول %3/5 %4/02
ماده آلی %6 %6/89