در حال نمایش یک نتیجه

مارمارین – Marmarine

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 639,000 تومان است.
محصول شیوه و میزان مصرف زمان مصرف
محلولپاشی آبکود
باغی 1.5 – 2  lit/1000 5 – 6 lit/ha 2-3 مرتبه در طول دوره رشد
زراعی 1 – 1/5  lit/1000 4 – 5 lit/ha 2 مرتبه در طول دوره رشد
  • کلمه lit/1000 یعنی 1 لیتر به ازای 1000 لیتر آب
  • کلمه lit/ha یعنی 1 لیتر به ازای هر هکتار زمین