در حال نمایش یک نتیجه

حشره کش اتیون (ethion)

اتیون (ethion) حشره کش و کنه کش تماسی از گروه فسفره آلی حشره کش اتیون : فرمولاسیون ۱.ستیون(cethion) 47% EC