در حال نمایش یک نتیجه

حشره کش آزینفوس متیل(azinphos methyl)

آزینفوس متیل(azinphos methyl) حشره کش ،کنه کش تماسی،گوارشی با اثر تخم کشی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون ۱‌.گوزاتیون(Guzathion M M)